Logo2.png
BILD GALLERI FORUM
D11.png

Propelleraxeltätning Propellrar Livräddningsutrustning Brand och säkerhetsplan

English / Svenska   

 

BRAND OCH SÄKERHETSPLAN

Brand och säkerhetsplan ska finnas uppsatta på lämpliga ställen ombord och i ett tydligt markerat, vädertätt förvaringsutrymme på utsidan av däckshuset, för användning av räddningsstyrkor från land. Säkerhetsplanen ska innehålla uppgifter om utrymningsvägar, brandsäker indelning, ventilationsanordningar och brandsläckningsutrustning.

Boghammar har tagit fram ett antal "Brand och Säkerhetsplaner" till fartyg som vi levererat. Nedan har vi "Brand och Säkerhetsplanen" till "Lotsen 1", ett sightseeing fartyg byggt av Boghammar Marin AB 2011.

Brand-saekerhetsplan_Lotsen1.jpg

Behöver ni hjälp med att ta fram eller se över en "Brand och Säkerhetsplan" till erat fartyg. Är ni Välkommen med en förfrågan.

Att tänka på:

Kontrollera kvalitet och läsbarhet samt (stickprovsmässigt) stäm av mot verklighet. Kontrollera att ev. förändringar införts på samtliga planer ombord

Nya Planer skall granskas och godkännas. Mindre ändringar och uppdateringar kontrolleras vid årliga besiktning ombord. Har det däremot skett många ändringar ska planen tryckas ut på nytt och godkännas.

Kontrollera kvalitet och läsbarhet samt (stickprovsmässigt) stäm av mot verklighet. Kontrollera att ev. förändringar införts på samtliga planer ombord

Nya Planer skall granskas och godkännas. Mindre ändringar och uppdateringar kontrolleras vid årliga besiktning ombord. Har det däremot skett många ändringar ska planen tryckas ut på nytt och godkännas.

BogBat-6.png

Boghammar Marin AB | SE-181 61 Lidingö | +46 8 766 01 90 | marin@boghammar.se

VILLKOR   |   COPYRIGHT 2012, alla rättigheter förbehålles 

SITE MAP   |   SITE MAP (XML)   |   ROBOTS