Logo2.png
BILD GALLERI FORUM
D11.png

Blästring av fartyg Blästring av smådetaljer

English / Svenska   

 

BLÄSTRING

Med ett brett utbud av blästerutrustning har vi på varvet möjlighet att blästra allt ifrån smådetaljer till större passagerarfartyg.

Det är naturligtivs viktigt att arbetet utförs noggrant och att slutresultatet är i enlighet med kundens förväntningar.

Blästring påverkar en ytas renhet och ytprofil. Material som stål, järn, aluminium, trä, plast, glas, sten och betong kan med fördel blästras.

Vid blästring är det viktigt att ytan är ren ifrån främmande material.

Vid blästring skall om så möjligt ytan anges med mätenheten M2 (kvm) och kvaliteten enligt ISO 8509.

Blästerarbetet kan utföras med olika noggrannhet som ställes i relation till efterkommande ytbehandling. Kvalitet = renhet och ytprofil.

Utgångsmaterialet uppdelas i 4 olika grupper: A-B-C-D.

A: Ytan helt täckt av fastsittande valshud och i stort sett utan rost.

B: Yta som börjat rosta och från vilken valshuden börjat flagna.

C: Yta som börjat rosta och från vilken valshuden börjat flagna.

D: Yta där valshuden rostat bort och på vilken för ögat synliga frätgropar bildats i stor utsträckning.

För dessa olika utgångsytor finnes angivet 4 olika renhetsgrader för vardera:

Sa1: Lätt blästring.

Lös valshud, lös rost och lösa främmande partiklar skall avlägsnas.

Sa2: Noggrann blästring.

Nästa all valshud och rost och nästan alla främmande partiklar skall avlägsnas. Ytan rengöres därefter som då skall ha en gråaktig färg.

Sa 2 1/2: Mycket noggrann blästring.

Valshud, rost och främmande partiklar skall avlägsnas så fullständigt att rester därav endast framträder som svaga schatteringar eller ränder. Ytan rengöres därefter.

Sa 3: Blästring till metallrent.

All valshud, all rost och alla främmande partiklar skall avlägsnas. Ytan rengöres därefter. Ytan skall då ha enhetlig metallfärg.

Som tillägg till renhetsgrader skall också hänsyn till ytjämnhet tas. Som fås med en variation av blästersand, typ och kornstorlek.

En specifikation för blästring av en yta BÖR omfatta krav på renhet och profildjup.

Efter genomförd blästring skall ytan skyddas för korrosionsangrepp. Senast inom 6 timmar eller innan begynnande rost blir synlig.

BogBat-6.png

Boghammar Marin AB | SE-181 61 Lidingö | +46 8 766 01 90 | marin@boghammar.se

VILLKOR   |   COPYRIGHT 2012, alla rättigheter förbehålles 

SITE MAP   |   SITE MAP (XML)   |   ROBOTS