Logo2.png
BILD GALLERI FORUM
D11.png

Torr- & Sjösättning Målning Vakuumsug Motorinstallation Bottenbyte

English / Svenska   

 

MÅLNING AV FARTYG
IMG_0006.JPG

Vi målar många typer av ytor och objekt, allt från passagerarfartyg till kranar. Vi lämnar alltid garanti på utfört arbete. Tillsammans går vi igenom gällande krav, dina önskemål och i samarbete med med Sveriges ledande färgbolag såsom International på fartygssidan, så kommer vi fram till den bästa lösningen för dig.

STATIONSMÅLNING

I vår anläggning utför vi arbeten i en kontrollerad miljö. Allt som går att transportera kan vi ytbehandla i vår mindre station, t ex kranar, cisterner, containers och trailar. Störe objekt såsom fartyg m.m. målar vi i våran stora fartygshall. Vår målningstationer har tillgång till extra bra belysning och ventileras med hjälp av ett återcirkulerande och ett öppet fläktsystem. För att säkerställa fullgott målningsresultat har vi tillgång till värmare. Lokalen är alltid värmd till ett minimum av 7 grader.

MÅLNING kräver att ytan som färgen skall appliceras på är ren ifrån orenheter, att det finns en fullgod ytprofil och att temperatur och luftfuktighet hålls inom specificerade ramar.

Appliceringen kan utföras ett antal olika sätt.sd

HÖGTRYCKSSPRUTNING är den mest förekommande metod som vi använder. I korthet innebär denna att färgen sönderdelas efter det att den under högt tryck fått passera genom ett munstycke. Fördelarna med detta är att man får den god kapacitet, god inträngning, tjocka skikt och mindre färgdimma.

SPRUTMÅLNING används på medelstora ytor. Appliceringen går fort och lämnar ett fint resultat.

RULLMÅLNING används till mindre ytor där det är viss svåråtkomlighet och slutresultatet inte är det viktiga.

PENSELMÅLNING används främst för mindre mycket svåråtkomliga ytor där man inte får åtkomst med sprutan. Exempelvis räcken, rörgenomgångar och bakkanter.

SPRUTUTRUSTNING 

1 st GRACO king för tyngre färger såsom bottenfärger eller tyngre 2-komponentsfärger.

1 st WIWA Phoenix för lacker och top färger. Med denna kan en fin finish fås och ett bra slutresultat.

Maalning.JPG

BogBat-6.png

Boghammar Marin AB | SE-181 61 Lidingö | +46 8 766 01 90 | marin@boghammar.se

VILLKOR   |   COPYRIGHT 2012, alla rättigheter förbehålles 

SITE MAP   |   SITE MAP (XML)   |   ROBOTS