Logo2.png
BILD GALLERI FORUM
D11.png

Blästring av fartyg Blästring av smådetaljer

English / Svenska   

 

BLÄSTRING AV FARTYG/BÅTAR

Med ett brett utbud av blästerutrustning har vi på varvet möjlighet att blästra allt ifrån smådetaljer till större passagerarfartyg.

I vår stora varmhall har vi kapacitet för fartyg upp till 35 meter i längd. Då allt arbete utförs inomhus säkerställs att rätt temperatur och luftfuktighet hålles under hela arbetet. Detta underlättar naturligtvis inte enbart arbetet utan säkerställer bästa möjliga slutresultat.

Vi har även möjlighet att dra fartygen genom varvshallen och blästra dessa utomhus, tillslutet för uppsamling av sand. När blästringen är klar rengörs fartyget och dras in i varmhall där materialet värms upp till rätt temperatur innan målning sker, dock absolut senast 6 timmar efter blästring.

Temperatur och luftfuktiget loggas för varje blästrings- och målningsarbete som utförs. Detta lämnas sedan över till kunden vid färdigt arbete som en kvittens på arbetets kvalitet.

Blaestring-skrov.JPG

På bilden ovan och nedan ser vi lokal blästring av svetsfogar som på grund av ogynnsamma förhållanden börjat korrodera. Efter blästring dokumenteras skadorna noggrant och ett nytt målprogram appliceras. Vid nästa torrsättning kontrolleras om materialet fortsatt korrodera och i vilken takt detta sker. Allt för att ett byte alternativt reparation skall kunna planeras in med minsta påverkan för fartygets tidtabell.

DSC_0029.JPG

All blästersand som används filtreras och återanvänds i största möjliga mån. När sanden är kasserad samlas denna upp och skickas för destruktion av varvets avfallstransportör.

BogBat-6.png

Boghammar Marin AB | SE-181 61 Lidingö | +46 8 766 01 90 | marin@boghammar.se

VILLKOR   |   COPYRIGHT 2012, alla rättigheter förbehålles 

SITE MAP   |   SITE MAP (XML)   |   ROBOTS