Logo2.png
BILD GALLERI FORUM
D11.png

English / Svenska   

 

ASBESTINVENTERING

Transportstyrelsen kräver att samtliga Svenskregistrerade fartyg skall asbestinventeras. Senast den 26 april 2013 skall protokoll över inventeringen vara Transportstyrelsen tillhanda.

Asbest och fartygskonstruktioner

Tyvärr har det visat sig genom studier att även nybyggda fartyg kan innehålla asbest, trots att de ska vara asbestfria. Det kan bero på var i världen de är byggda eller att man har underhållit fartygen på varv med komponenter som har innehållit asbest. Materialet är hälsovådligt och sedan 1988 får inga asbesthaltiga material installeras i svenska fartyg. Ett internationellt förbudet kom 2002 och 2011 infördes ett totalförbud mot installation av asbest ombord (SOLAS, regel II-1/3-5).

Var kan det finnas asbest?

  • i brandskyddsutrustning och brandisoleringsmaterial
  • i isolering av inredning, skott, innertak, dörrar och maskiner
  • i fläktutrymmen, ljudisolering och elektriskt isoleringsmaterial
  • i durkbeläggningar, färger och plaster
  • i kranar, vinschar, ankarspel, ventiler, flänsar, packnignar, lager och hylsor

Transportstyrelsens krav kan läsas här.

Här kan ni ladda ned information om användning av asbest inom Boghammar Marin AB.

Här kan ni ladda ned Transportstyrelsens Asbest inventeringsprotokoll.

Önskar ni ha hjälp med att fylla i ovan protokoll för arbete som vi utfört på erat fartyg? Ta då kontakt med oss så hjälper vi dig mer än gärna.

Asbest.png

Alla tillståndspliktiga svenskflaggade fartyg, oavsett fartområde & byggnadsdatum, ska vara asbestinventerade senast den 26 april 2013.

- 10§ Fartyg som kan misstänkas innehålla Asbest skall inventeras för klargörande om asbest eller asbesthaltigt material förekommer. Resultatet av inventeringen ska dokumenteras. Dokumentationen skall finnas ombord och uppdateras när förändringar sker.

- 11§ Asbestförekomst skall uppmärksammas genom varningsskyltar på väl synlig plats.

Skyltarna skall vara skrivna på Svenska och på fartyg på internationell  resa även på Engelska.

​- 12§ Kontroll och underhållsprogram för asbest och asbesthaltigt material skall finnas.

vid skador på inkapslad asbest skall skadan  omedelbart repareras. Om detta inte går skall asbesten saneras och ersättas.

- 13§ Om ett utländskt fartyg köps av Svensk redare ska förekomsten av asbest och asbesthaltigt material inventeras inom tre månader från förvärvet. Om ett utländskt fartyg med känd asbestförekomst köps av Svensk redare ska skadade inkapslingar vara åtgärdade inom 14 dagar från förvärvet.

- 14§ Alla åtgärder omfattande asbest och asbesthaltigt material skall dokumenteras. All sådan dokumentation skall finnas samlad och tillgänglig ombord vid tillsyn.

BogBat-6.png

Boghammar Marin AB | SE-181 61 Lidingö | +46 8 766 01 90 | marin@boghammar.se

VILLKOR   |   COPYRIGHT 2012, alla rättigheter förbehålles 

SITE MAP   |   SITE MAP (XML)   |   ROBOTS