Logo2.png
BILD GALLERI FORUM
D11.png

Blästring av fartyg Blästring av smådetaljer

English / Svenska   

 

BLÄSTRING AV SMÅDETALJER

Varvet har kapacitet att blästra smådetaljer på 3 olika sätt.

- Antingen så torr blästrar vi på plats om objektet inte tillåts att flyttas.

- Om objektet går att flytta på placerar vi detta i våran bläster container. I ett tillslutet rum torrblästrar vi objektet.

- Om objektet är känsligt eller tillräckligt hanterbart så "slurry" blästarar vi denna i våran mekaniska verkstad.

Aqua-blast.jpg

I vår nya AquaBlast 915 har vi möjlighet att blästra objekt med följande dimensioner:

Bredd: 915 mm

Djup: 750 mm

Höjd: 873 mm

Objekt som vi gärna slurryblästrar kan vara drev, axlar, växlar m.m. På bilderna nedan ser vi två objekt som är slurry blästrade.

Motor-Aqua.jpg Veva-Aqua.jpg

BogBat-6.png

Boghammar Marin AB | SE-181 61 Lidingö | +46 8 766 01 90 | marin@boghammar.se

VILLKOR   |   COPYRIGHT 2012, alla rättigheter förbehålles 

SITE MAP   |   SITE MAP (XML)   |   ROBOTS