Logo2.png
BILD GALLERI FORUM
D11.png

Tradition & Kunnande Boghammar's Historia Miljöpolicy Kvalitetspolicy

English / Svenska   

 

MILJÖPOLICY

Vårt ledningssystem säkerställer att vi arbetar i en god arbetsmiljö samtidigt som vi levererar hög kvalitet till våra kunder och samtidigt tar hänsyn till vår miljö för en hållbar utveckling. 

Boghammar Marin arbetar aktivt med att säkerställa att den verksamhet som bedrivs belastar våran miljö i den minsta möljiga mån. Hänsyn till miljön ska prägla hela verksamheten och vägas in i varje enskilt beslut. 

MILJÖPOLICY

Miljöarbetet ska vara en levande och ständigt utvecklande process, känd och väl förankrad i hela organisationen.

 

Boghammar Marin skall följa gällande lagkrav och miljölagstiftning.

 

Utöver lagkraven ska aktivt miljöarbete höja nivån för att säkerställa målen med policyn.

 

Det systematiska miljöarbetet är ett kvalitetsarbete som ska samverka med Boghammar Marins andra kvalitetssystem och vara delaktigt i uppfyllandet av Boghammar Marins formulerade mål och uppdrag.

 

För att nå målen ska vi:

  • sträva efter att göra anställda, entreprenörer och kunder medvetna om miljö- och utvecklingsfrågor och genom utbildning och samverkan med omgivande samhälle stimulera till konkreta handlingar som främjar till en hållbar utveckling.
  • genom ett systematiskt miljöarbete sträva efter att förebygga eller minska den samlade miljöbelastningen. Boghammar Marin skall sträva efter att ha ett certifierat miljöledningssystem.
  • väga in miljöhänsyn i alla beslut. Såväl forskning och undervisning, som administration, förvaltning och tekniska funktioner skall präglas av miljömedvetenhet.
  • miljöarbetet skall fortlöpande förbättras samt utvärderas genom regelbundna miljörevisioner.
  • följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som Boghammar Marin berörs av.

All personal ska ha kännedom om miljöarbetet och Boghammar Marins policy.

 

All personal ska årligen få utbildning/information om miljöarbetet.

INNEHÅLL

TRADITION & KUNNANDE

Boghammar Marins ambition är att erbjuda våra kunder en total service.

BOGHAMMARS HISTORIA

BOGHAMMAR Marin grundades som ett dotterbolag till "Gustafsson & Anderssons Avrv aB", grundat 1905. Företaget är med dess 100 år ett av de äldsta fortfarande verksamma varven.

MILJÖPOLICY

Vårt ledningssystem säkerställer att vi arbetar i en god arbetsmiljö samtidigt som vi levererar hög kvalitet till våra kunder och samtidigt tar hänsyn till vår miljö för en hållbar utveckling.

KVALITETSPOLICY

Boghammar Marin AB arbetar i enlighet med ISO 9001. Detta innebär att vi i alla led strävar efter maximal kvalitet för våra kunder.

BogBat-6.png

Boghammar Marin AB | SE-181 61 Lidingö | +46 8 766 01 90 | marin@boghammar.se

VILLKOR   |   COPYRIGHT 2012, alla rättigheter förbehålles 

SITE MAP   |   SITE MAP (XML)   |   ROBOTS