Logo2.png
BILD GALLERI FORUM
D11.png

Bottenbesiktning Tankar

English / Svenska   

 

KLASSNING & BESIKTNING

För alla oklassade fartyg görs kontroll av skrov och maskineri enligt fastlagt SE-förfarande.

SE-beteckning tilldelas fartyg av Transportstyrelsen då fartyget saknar klassbeteckning av sådant klassningssällskap som Transportstyrelsen slutit avtal med.

Grundbeteckningarna motsvarar det fartområde som fartyget är certifierat för (A, B, C, D eller E). Fartyg med grundbeteckningen -A kan dessutom ha tilläggen (250), (100) eller (50) om de endast får användas i en begränsad del av fartområdet mätt i nautiska mil från skyddad plats.

Fartyg som omväxlande definieras som last- resp. passagerarfartyg med olika fartområden, ska efter den fartområdesbeteckning som visar att fartyget är godkänt att transportera passagerare tillägget (p) användas med högst tillåtet antal passagerare angivet, t.ex. (p75).

Passagerarfartyg som medför olika antal passagerare beroende på vilket fartområde som trafikeras kan ha mer än en fartområdesbeteckning; SE-A(50)(p75)-B(p100)-A2-UMS..

Följande ytterligare tilläggsbeteckningar finns:

  • radio (-A1, A2, -A3)
  • obemannat maskinrum (-UMS)
  • traditionsfartyg (-T)
  • fartyg med isklass betecknas enligt TS-föreskrifter om isklass, dock med ändring av IASuper som anges i SE-beteckningen som IAS. Isklassbeteckningar som föreslås användas i SE-beteckningen är (-IAS, -IA, -IB, -IC, -II)

Exempel på fartyg med samtliga beteckningar: SE-A(50)-B(p75)-A3-UMS-T-IAS

Boghammar Marin utför alla olika typer av klassbesiktningar. För att läsa mer om olika typer av besiktningar kan ni gå in på länkarna till höger.

Ett användbart verktyg är Transportstyrelsens tillsynshandbok. Läs mer om den här.

http://www.transportstyrelsen.se/global/sjofart/thb/tillsynshandboken.htm

INNEHÅLL

Bottenbesiktning

Boghammar Marin har en flexibel torrsättningsslip som är hjärtat i verksamheten. Med en kapacitet på 150 ton.

tANKAR

Spolning och rengöring av era tankar inför besiktning. Vi tjockeks och konditionsbedömer även era tankar..

BogBat-6.png

Boghammar Marin AB | SE-181 61 Lidingö | +46 8 766 01 90 | marin@boghammar.se

VILLKOR   |   COPYRIGHT 2012, alla rättigheter förbehålles 

SITE MAP   |   SITE MAP (XML)   |   ROBOTS