Logo2.png
BILD GALLERI FORUM
D11.png

Torr- & Sjösättning Målning Vakuumsug Motorinstallation Bottenbyte

English / Svenska   

 

BYTE AV BOTTENPLÅT

Som en del i det kontinuerliga tillsynsarbetet ingår att man skall utföra tjockleksmätningar av botten-, bordläggning och skottplåtar. Genom detta arbete kan man följa plåtarnas kondition och tjocklek samt i vilken takt detta avtar. I de fall då plåtarnas tjocklek minskat så pass mycket att plåtarna inte längre kan ta upp dess dimensionerade last krävs att man byter ut den dåliga plåten.

DSC_0006.JPG

Det är mycket viktigt att man utför växlingen mellan ny och gammal plåt på väl vald plats så att man inte äventyrar den globala styrkan. Exempelvis är det mycket viktigt att man ser till att ha väl rundade hörn samt att man inte lägger skarvar för nära befintliga svetsfogar eller invändiga styrkeförband såsom webbar eller vägare.

DSC_0010.JPG

Den nya plåten monteras på plats med mycket god passform.

DSC_0011.JPG

Plåtarna svetsas insida med rotstöd. Vanligtvis svetsas plåtarna med tre strängar, 1 st utsida samt 2 st insida. Detta antal är beroende på tjocklek plåt samt om man använder keramiskt rotstöd eller ej.

Boghammar Marin AB har licensierade svetsare och en IWE "International Welding Enginer" utbildad svetsansvarig heltidsanställd. Det är mycket viktigt att tillse att svetsare har licens för det material som skall svetsas. Detta på grund av att resultatet skall bli bra och för att förbanden skall vara säkra. Det är också krav ifrån Transportstyrelsen och ofta ifrån försäkringsbolag.

BogBat-6.png

Boghammar Marin AB | SE-181 61 Lidingö | +46 8 766 01 90 | marin@boghammar.se

VILLKOR   |   COPYRIGHT 2012, alla rättigheter förbehålles 

SITE MAP   |   SITE MAP (XML)   |   ROBOTS