Logo2.png
BILD GALLERI FORUM
D11.png

Tankar

English / Svenska   

 

TANKBESIKTNING

Snabbverkande och effektivt desinfektionsmedel för vatten

XINIX-FreeBact är en 2-komponents produkt som i aktiverad form ger ett preparat vilket eliminerar, mycket effektivt, mikroorganismer som bakterier, virus, alger, svampar och protozoer utan att påverka vattnets smak eller lukt.

Den aktiva substansen (klordioxid) användes i Sverige och många andra länder för desinfektion inom vattenverk, livsmedelsindustri och processindustri.

Desinfektions/oxidationseffekten är ca 5 ggr bättre än motsvarande för klor och är dessutom effektivt inom ett stort pH-område 5-10 pH.

XINIX-FreeBact innehåller av Livsmedelsverket godkända kemikalier för dricksvattenberedning,  enligt förteckning SLV FS 1993:35.

Flaskan är konstruerad med 2 separata behållare. När flaskan öppnas blandas de två komponenterna och en aktiv brukslösning erhålles. Denna brukslösning skall sedan tillsättas direkt till vattentanken eller till kärlet helst med kallt vatten.

INNEHÅLL

torr- & Sjösättning

Boghammar Marin har en flexibel torrsättningsslip som är hjärtat i verksamheten. Med en kapacitet på 150 ton.

MÅLNING

I vår anläggning utför vi målningsarbeten i en kontrollerad miljö. Lokalen är alltid värmd till ett minimum av 7 grader.

VAKUUMSUG

Idag har vi en eldriven vakuumsug som passar såväl stora som små jobb.

MOTORINSTALLATION

Vi installerar och byter motorer i alla typer av fartyg och båtar.

BOTTENBYTE

Det är mycket viktigt att man utför växlingen mellan ny och gammal plåt på väl vald plats så att man inte äventyrar den globala styrkan.

BogBat-6.png

Boghammar Marin AB | SE-181 61 Lidingö | +46 8 766 01 90 | marin@boghammar.se

VILLKOR   |   COPYRIGHT 2012, alla rättigheter förbehålles 

SITE MAP   |   SITE MAP (XML)   |   ROBOTS