Logo2.png
BILD GALLERI FORUM
D11.png

Tradition & Kunnande Boghammar's Historia Miljöpolicy Kvalitetspolicy

English / Svenska   

 

KVALITETSPOLICY

Vårt ledningssystem bygger dels på ISO-systemet men är också välförankrat med SE-klassenskrav och bestämmelser. Vårt arbete har full spårbarhet och dokumenteras.

KVALITETSPOLICY

Boghammar Marin AB arbetar i enlighet med kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Detta innebär att vi i alla led strävar efter maximal kvalitet för våra kunder.

 

Boghammar Marin AB skall tillhandahålla produkter och tjänster som tillfredsställer våra kunders krav och förväntningar på oss som professionell partner inom den kommersiella fartygsbranschen.

 

Kvalitetsarbetets främsta syfte är att säkerställa att den slutgiltiga produkten håller hög kvalitet och lever upp till ställda krav ifrån kund och regelverk. Samtidigt som detta möjliggör en rationell och lönsam produktion som ger utrymme för utveckling av såväl produkt som produktionsutrustning.

 

Kvalitetsarbetet ska vara en levande och en ständigt utvecklande process, känd och väl förankrad i hela organisationen.

 

Boghammar Marin skall följa gällande lagkrav och riktlinjer i kvalitetsstandarder.

 

Utöver lagkraven ska aktivt kvalitetsarbete höja nivån för att säkerställa målen med policyn.

 

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett arbete som ska samverka med Boghammar Marins andra kvalitetssystem och vara delaktigt i uppfyllandet av Boghammar Marins formulerade mål och uppdrag.

 

För att nå målen ska vi:

  • sträva efter att göra anställda, entreprenörer och kunder medvetna om gällande krav och produktionsmål genom utbildning och samverkan med omgivande samhälle stimulera till konkreta handlingar som främjar en rationell säker produktion.
  • genom ett systematiskt kvalitetsarbete sträva efter att förebygga eller minska antalet avvikelser i produktionen. Boghammar Marin skall sträva efter att ha ett certifierat kvalitetsledningssystem.
  • väga in kvalitetshänsyn i alla beslut. Såväl utveckling, tillverkning och som administration, förvaltning och tekniska funktioner ska präglas av kvalitetsmedvetenhet.
  • kvalitetsarbetet skall fortlöpande förbättras, samt utvärderas genom regelbundna kvalitetsrevisioner.

 

All personal ska ha kännedom om kvalitetsarbetet och Boghammar Marins policy.

 

All personal ska årligen få utbildning/information om kvalitetsarbetet.

INNEHÅLL

TRADITION & KUNNANDE

Boghammar Marins ambition är att erbjuda våra kunder en total service.

BOGHAMMARS HISTORIA

BOGHAMMAR Marin grundades som ett dotterbolag till "Gustafsson & Anderssons Avrv aB", grundat 1905. Företaget är med dess 100 år ett av de äldsta fortfarande verksamma varven.

MILJÖPOLICY

Vårt ledningssystem säkerställer att vi arbetar i en god arbetsmiljö samtidigt som vi levererar hög kvalitet till våra kunder och samtidigt tar hänsyn till vår miljö för en hållbar utveckling.

KVALITETSPOLICY

Boghammar Marin AB arbetar i enlighet med ISO 9001. Detta innebär att vi i alla led strävar efter maximal kvalitet för våra kunder.

BogBat-6.png

Boghammar Marin AB | SE-181 61 Lidingö | +46 8 766 01 90 | marin@boghammar.se

VILLKOR   |   COPYRIGHT 2012, alla rättigheter förbehålles 

SITE MAP   |   SITE MAP (XML)   |   ROBOTS