Logo2.png
BILD GALLERI FORUM
D11.png

Passagerarfartyg Patrullbåtar Lotsbåtar Magnum Övriga

English / Svenska   

 

NYBYGGNATIONER

Boghammar Marins ambition är att erbjuda våra kunder en total service.

Vi har ett väl utvecklat nät av underentreprenörer och leverantörer och kan åta oss de mest omfattande av arbeten.

Förutom ombyggnationer bygger vi även nya fartyg och har sedan 1905 sjösatt över 1 170 nybyggen. De flesta svenska sightseeing-, passagerar- och restaurangfartyg som är byggda i  aluminium har byggts här på Boghammar.

INNEHÅLL

PASSAGERARFARTYG

Vi har lång erfarenhet av nybyggnatiioner av fartyg. Vi har stor kompetens att ta fram konstruktionsunderlag, bygga och

utrusta fartyg. Sedan 1905 har vi levererat fler än 1170 nybyggen.

PATRULBÅTAR

BOGHAMMAR har en modern och rationell slip. Vi har möjlighten att anpassa slipen till ditt unika fartyg.

LOTSBÅTAR

Idag är service och underhåll själva grunden för vår verksamhet. Med stor kunskap om fartygsflottan på östkusten har vi möjlighet att kunna ge snabb hjälp med bra kvalitet.

MAGNUM

Varvet har en bred kompetens och kan erbjuda alla former av varvsarbeten.

Övrigt

Med ett långtgående samarbete med de största tillverkarna inom fartygsdetaljer och utrustning kan varvet erbjuda bra priser och snabb leveranstid.

BogBat-6.png

Boghammar Marin AB | SE-181 61 Lidingö | +46 8 766 01 90 | marin@boghammar.se

VILLKOR   |   COPYRIGHT 2012, alla rättigheter förbehålles 

SITE MAP   |   SITE MAP (XML)   |   ROBOTS