Logo2.png
BILD GALLERI FORUM
D11.png

Torr- & Sjösättning Bottenbesiktning

English / Svenska   

 

BOTTENBESIKTNING OCH TORRSÄTTNING

För fartyg med SE-beteckning skall bottenbesiktning utföras i enlighet med periodlistan. Vid bottenbesiktning på fartyg med SE-beteckning ska fartygsinspektör närvara.

ALLMÄN INFORMATION

Bottenbesiktning av fartyg genomförs normalt med fartyget torrsatt.

Fartyget ska vid bottenbesiktning vara rengjort och om så påkallat blästrat.

En bottenbesiktning utan torrsättning får ske om:

·         det  finns en tvåvägs kommunikationsmöjlighet mellan dykare och fartygsinspektör,

·         en videoutrustning finns med vilken landbaserad personal har möjlighet att tydligt se allt  

        han/hon anser nödvändigt,

·         undervattenskroppen är utmärkt på ett sådant sätt bilden kan lokaliseras,

·         fartyget har ett fullgott katodiskt skydd,

·         målningsprogrammet är av lämplig typ, och

·         dykerifirmor med kunskap och erfarenhet av bottenbesiktningar används.

 

Följande intervall för bottenbesiktningar och torrsättningar har fastlagts:

Passagerarfartyg certifierade för trafik i fartområde A-D:

Bottenbesiktning skall utföras i samband med återkommande sjövärdighetsbesiktning var tolfte månad med torrsättning minst två gånger på en femårs period med ett intervall som inte överstiger 36 månader.

Passagerarfartyg certifierade för trafik i fartområde E:

Bottenbesiktning med torrsättning ska utföras minst var 36:e månad. Dock ska minst två torrsättningar under en 5-årsperiod göras i samband med mellanliggande och återkommande sjövärdighetsbesiktning.

 

HSC (passagerare och lastfartyg):

Bottenbesiktning i samband med årliga periodiska besiktningar och återkommande sjövärdighetsbesiktning vart 5:e år med torrsättning minst var 36:e månad. Dock krävs minst två torrsättningar under en 5-årsperiod.

 

Övriga fartyg

Bottenbesiktning ska göras minst två gånger under en femårsperiod med intervall som inte överstiger 36 månader. Minst en torrsättning krävs under en femårsperiod och då i samband med återkommande besiktning för förnyande av certifikat. Om bottenbesiktning genomförs med dykare ska detta föras in som en kommentar under SE-beteckning i SITS.

Som praxis tillämpas för dessa fartyg torrsättning även vid mellanbesiktningen.

 

Lär mer om besiktningen av Mälar Victoria 2013 här.

Mälar Victoria på slipen

REGELHÄNVISNING

2 kap. 4 och 5 §§ TSFS 2011:49

SJÖFS 2003:12 regel 1.5.2.2

SOLAS-74 kap I regel 7 och regel 9

Information inhämtad ifrån

http://www.transportstyrelsen.se/global/sjofart/thb/skrov/10_01_Torrs_ttning.htm

BogBat-6.png

Boghammar Marin AB | SE-181 61 Lidingö | +46 8 766 01 90 | marin@boghammar.se

VILLKOR   |   COPYRIGHT 2012, alla rättigheter förbehålles 

SITE MAP   |   SITE MAP (XML)   |   ROBOTS