Logo2.png
BILD GALLERI FORUM
D11.png

Sommarplats Vinterförvaring Nödhamn

English / Svenska   

 

NÖDHAMN

Om oturen är framme och ni tvingas söka nödhamn inom Boghammar Marina, ber vi dig kontakta oss.

Vad gäller vid nödhamn:

- Man har skyldighet att bereda en skyddad plats för fartyg som befinner sig i en allvarlig nödsituation så kallad sjönöd.

En allvarlig nödsituation är när det uppstår allvarligt fara för liv och hälsa. Brand ombord, om någon lbir allvarligt skadad eller sjuk, båter riskerar att sjunka, att det på grund av väder och vind ej är säkert att färdas på vattnet eller något liknande.

Om du befinner dig i mindre nödsituation såsom ett motorhaveri eller ett annat problem som gör att du inte kan ta båten till land.

BogBat-6.png

Boghammar Marin AB | SE-181 61 Lidingö | +46 8 766 01 90 | marin@boghammar.se

VILLKOR   |   COPYRIGHT 2012, alla rättigheter förbehålles 

SITE MAP   |   SITE MAP (XML)   |   ROBOTS